22 Aralık 2021

SAVUNMA SANAYİ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

SAVUNMA SANAYİ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

ÇAĞRI AMACI

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge ve  İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi;

SON BAŞVURU :  08 Şubat 2022

Sektör ve Konular:

Savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında;

Sektörler:

 • 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
 • 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
 • 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
 • 26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
 • 27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
 • 27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı

faaliyet gösteren işletmeler.

Uygun Proje Konuları: Savunma Sanayi Alanına Yönelik olmak üzere;

QPL’e uygun Askeri Konnektör

RF Kablolar Düşük kayıplı,

Yüksek Ses Seviyeli Yönlü Diyafram Sürücü Hoparlörler

Akustik Dönüştürücüler (Mikrofon ve kulaklık)

RF Bileşenler

NOT: Başvuru formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu”nun uyumlu olması gerekmektedir.

Proje Süresi

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır.

 

Destek Üst Limiti

Mikro İşletmeler için

900.000 TL

Küçük İşletmeler için

1.500.000 TL

Orta Büyüklükteki İşletmeler için

6.000.000 TL

DESTEKLER VE
ÖZEL ŞARTLARI

 

Çağrı kapsamındaki destekler

Destek Üst Limitleri

Mikro İşletme

Küçük İşletme

Orta Büyüklükteki İşletme

A)Nitelikli Personel Giderleri

200.000 TL

300.000 TL

500.000 TL

B1)Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği

200.000 TL

400.000 TL

2.000.000 TL

B2) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (Geri Ödemeli)

100.000 TL

150.000 TL

200.000 TL

C) Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği

100.000 TL

150.000 TL

200.000 TL

D) Diğer giderler desteği

50.000 TL

100.000 TL

 100.000 TL

   D1) Proje Danışmanlık                                         Desteği

20.000 TL

40.000 TL

40.000 TL

  D2) Eğitim Desteği

20.000 TL

40.000 TL

40.000 TL

  D3) Proje Tanıtım Desteği

10.000 TL

30.000 TL

30.000 TL

  D4)Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

20.000 TL

40.000 TL

40.000 TL

Destek Oranı

Destek Oranı % 75  (tüm bölgelerde)

Nitelikli Personel Giderlerinde Destek oranı % 100 uygulanır

 

 

Yukarıda bahsedilen program kapsamında size sunacağımız profesyonel hizmetler aşağıdaki gibidir;

 • Proje dosyasının profesyonel bir şekilde hazırlanması
 • Projenin kuruma sunulması
 • Proje revizyonlarının yapılması
 • Kurul süreçlerinin düzenlenmesi ve yönlendirilmesi
 • Proje takip ve yürütmesinin yapılması

 

Sosyal medyada paylaşın:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print