15 Mart 2023

NİTELİKLİ PAZARLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT -YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜ İHRACATI-

Yenilenebilir Enerji ve Kaynakları

Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan, sürekli olarak elde edilen ve bu süreçte herhangi bir üretim sürecine gerek duyulmayan bir enerji türüdür. Yenilenebilir enerji çevreye verilen zararın minimuma düşürülmesi konusunda önemli bir yere sahiptir. Ayrıca ülkeler yenilenebilir enerji sayesinde dışa bağımlılıklarını azaltarak kendi ihtiyaçlarının karşılanmasını, sürdürülebilir bir enerji elde etmeyi sağlar.

Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil enerji kaynakları zamanla bitip tükenirken, yenilenebilir enerji kaynakları süreklidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük avantajlarından biri karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmalarıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları; güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, biyokütle enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrojen enerjisi, dalga enerjisi olarak kabul edilmektedir.

Güneş Enerjisi; Tüm dünya ülkeleri tarafından tercih edilen bir enerji türüdür. Kolayca ulaşılabildiği için ülkelerin dışa bağımlı olmamasına ve kendi içlerinde enerji ihtiyaçlarını karşılamasına büyük avantaj sağlar. Ayrıca diğer enerji kurulum sistemlerine kıyasla daha kolay şekilde kurulmaktadır.

Hidroelektrik Enerji; Enerji üretimi sırasında suyun akışıyla açığa çıkan kinetik enerji, inşa edilen kanallar sayesinde türbinlere gönderilir. Enerji üretiminin yanı sıra sulama için de tercih edilmektedir.

Biyokütle Enerjisi; Kaynağı biyolojik atıklardır. Bitki ve hayvan kalıntılarının yakılmasıyla elde edilmektedir.

Rüzgâr Enerjisi; Havanın kinetik enerjisinin elektrik enerjisine çevrilmesiyle birlikte elde edilir. Rüzgâr enerjisi üretmek için mikro, küçük, yatay eksenli düşey eksenli, eğik eksenli rüzgâr türbini kullanılmaktadır ve maliyeti düşüktür.

Jeotermal Enerji; Kaynağı Yeraltı suları ve buharından elde edilir. Kaplıca amacıyla da kullanılabilmektedir.

Hidrojen ve Gelgit Enerjisi; Su ve hidroksitleri kaynak alarak hidrojen gazının işlenmesi ile elde edilir. Dalga ve gelgit enerjisi diğer alternatif enerji üretim kaynaklarıdır.

Dünyada Yenilenebilir Enerji ve Sektörleri

Avrupa’nın iklim krizini çözmek için hedefi, 2050 yılına kadar atmosferi karbondan arındırarak nötr hale getirmektir. ‘’Avrupa Yeşil Mutabakatı’’ da bu amaç doğrultusunda bir yol haritası olarak yayınlanmıştır. Mutabakat, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma, sürdürülebilir yeşil ekonomi, istihdam sağlama, refah seviyesini yükseltme, temiz sanayi, sürdürülebilir enerji, toksiklerden arınmış çevre, uluslararası iş birliği, gibi hedefleri içermektedir. Avrupa Birliği, yeşil dönüşüm hedeflerini yasal bir zorunluluğa dönüştürmek için ‘’Avrupa İklim Yasası’’nı ortaya çıkarmış ve bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için tüm sektörlerin dönüşmesi gerektiğini belirtmiştir. Sektörler de bu doğrultuda yenilenebilir enerji kaynaklarına geçerek bu hedefi gerçekleştirmeye yardımcı olmaktadır.  

Yeşil Mutabakat ile beraber sektörlerdeki yenilenebilir enerji kaynaklarına ait güç %10 artışa geçmiştir.  Uluslararası Enerji Ajansı’na göre; yenilenebilir enerji üzerine yapılan gelecek tahminlerine göre bu payın 2025 yılında %38’e, 2030 yılında ise %49 seviyesine ulaşması öngörülmektedir. Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kapasitesinin 2025 sonuna kadar toplam 3,978 GW seviyesine kadar yükselmesi beklenmektedir.

Dünyada yenilenebilir enerji alanında ön plana çıkan sektörler; enerji sektörü, çevre sektörü, gıda sektörü, güneş paneli sektörü, ulaştırma ve lojistik sektörü, havayolu taşımacılığı sektörü, otomotiv sektörü şeklindedir. Sektörler açısından yenilenebilir enerjiyi kullanmanın avantajlarını; sera gazı etkisini azaltmak, enerji üretim maliyetlerini azaltmak, enerjiden kazanç sağlamak, sürdürülebilir enerjiye sahip olmak, enerji piyasasında oluşan olumsuz durumlardan en az düzeyde etkilenmek olarak belirtilebilir.

Yenilenebilir enerji sektöründe en fazla ön plana çıkan ürün olan 85414090 GTİP kodlu fotovoltaik (solar) panel ve modülerin ihracat ve ithalat tablosu aşağıdaki gibidir;

İhracatçılar

2021

 

Dünya

74.115.460

 

Çin

33.526.270

 

Malezya

4.884.817

 

Vietnam

4.789.912

 

Hong Kong

4.069.251

 

Japonya

3.822.637

 

Kore

3.052.481

 

Almanya

3.037.043

 

Hollanda

2.663.578

 

Taipei

2.609.199

 

ABD

2.454.837

 
   

 

İthalatçılar

2021

Dünya

72.732.429

ABD

9.556.549

Çin

9.335.054

Hong Kong

5.087.185

Hindistan

4.167.365

Hollanda

3.985.022

Almanya

3.915.984

Kore

3.511.881

Japonya

3.164.423

 

Yenilenebilir enerji sektöründe diğer bir ürün olan 850231 GTİP kodlu Elektrik Enerjisi Üretim (Elektrojen) Grupları (Rüzgâr Çıkış Gücü ile Çalışanlar) ihracat ve ithalat tablosu aşağıdaki gibidir;

İhracatçılar

2021

Dünya

7.245.908

Almanya

2.547.177

Danimarka

1.944.436

Çin

1.437.340

İspanya

590.630

Hindistan

292.550

İngiltere

117.596

Brezilya

115.739

Portekiz

40.556

Litvanya

33.430

 

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ve Sektörleri

Türkiye’nin, hidroenerji, jeotermal, güneş, rüzgâr, enerji potansiyeli sırasıyla 216 milyar KWh, 31500 MWt, 500 Mtep/yıl, 400 milyar Kwh’tur. Bu yüzden Türkiye enerji kaynakları yönünden dünyanın avantajlı bölgelerinden birinde yer almaktadır. Türkiye’de hidro-enerji toplam elektrik enerjisi üretiminde %41 oranıyla en fazla kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Yapılan planlar 2025 yılında elektrik ihtiyacının %7’si rüzgâr enerjisinden karşılanacağını öngörmektedir.

Türkiye’de yenilenebilir enerji, sektörleri de dönüşüm açısından yakından etkilemektedir. Yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüm politikaları sayesinde 2030 yılında 24 milyon kadar yeni iş sahası oluşacağı tahmin edilmektedir. Bu sektörleri; enerji sektörü, güneş paneli sektörü, ulaştırma ve lojistik sektörü, havayolu taşımacılığı sektörü, otomotiv sektörü ve beyaz eşya sektörü ağırlıklı olarak oluşturmaktadır.

Türkiye’nin ihracatını gerçekleştirdiği 85414090 GTİP kodlu fotovoltaik (solar) panel ve modülerin tablosu aşağıdaki gibidir;

İthalatçılar

2021

World

127.151

United States of America

92.530

Syrian Arab Republic

8.976

Lebanon

4.963

Egypt

3.318

Area Nes

2.174

Tunisia

2.025

France

1.966

Brazil

1.385

Bulgaria

1.280

Germany

1.179

 

Türkiye’nin ihracatını gerçekleştirdiği 850231 GTİP kodlu Elektrik Enerjisi Üretim (Elektrojen) Grupları (Rüzgâr Çıkış Gücü İle Çalışanlar) tablosu aşağıdaki gibidir;

 

İthalatçılar

2021

Dünya

1.339

Almanya

775

ABD

103

İngiltere

70

İspanya

50

Kanada

42

Hollanda

41

Güney Afrika

36

İtalya

28

Portekiz

24

Fransa

22

 

Bu ürünler dışında, sektörlerin genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme artmaktadır.  Havacılık sektöründe örnek olarak; bazı firmalar yakıt verimliliği adına bütün yenilenebilir enerji projelerini desteklemektedir. Beyaz eşya sektöründe ise, sürdürülebilir enerji hakkında birçok eğitim verilerek bireylerin bilinçlendirilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda bu sektörlerin ortak özelliği, enerji kullanımı miktarını belirleyerek, sınırlandırmalarıdır.

Görüldüğü üzere Yenilenebilir Enerji Sektörü son dönemlerde ülkelerin ihraç etmek istediği başlıca sektörler arasındadır. Bu sektöre bağlı tüm ürün gruplarında İhracat yapmak hem çevreye yarar sağlayacak hem de nitelikli ürün gruplarında yer aldıkları için döviz girdisi açısından büyük kazanç sağlayacaktır.

BM Dış Ticaret Danışmanlık ve Proje Geliştirme olarak Yenilenebilir Enerji Sektöründe de İhracat Danışmanlık ve İhracat Departmanı hizmeti sunarak, bu sektörde faaliyet gösteren firmalara gerek sektör deneyimlerini arttırmada gerekse ihracat hacimlerini büyütme de katkı sağlıyoruz. Bu sektörde deneyim kazanmış profesyonel ekibimizle danışmanı olduğumuz firmaların bu sektörde önde gelen markalar olmalarına öncülük ediyoruz. Siz de Yenilenebilir Enerji Sektöründe faaliyet gösteriyorsanız ihracata başlamak veya var olan ihracatınızı arttırmak istiyorsanız İhracat Danışmanlık ve Özerk İhracat Departmanı hizmetlerimizi inceleyebilir, konu ile alakalı iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Sosyal medyada paylaşın:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print

İlgili Makaleler