Day: Mart 24, 2023

İHRACATA HAZIR MISINIZ? ADIM ADIM BAŞARIYA ULAŞIN!

Yurt dışına açılmak isteyen işletmeler için ihracat, büyük bir fırsat oluştururken aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirir. Bu süreçte atılacak her adımın doğru şekilde planlanması, ihracatın başarısı için oldukça önemlidir. İşletmelerin ihracata başlamadan önce izlemeleri gereken adımlar, doğru bir ihracat stratejisi oluşturmak, hedef pazarlara yönelik pazar araştırması yapmak, ürün ve hizmetlerin uluslararası standartlara…

Read more

NİTELİKLİ PAZARLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT -MOBİLYA SEKTÖRÜ İHRACATI-

İnsanların, günlük yaşama yönelik sosyal ve kültürel temel gereksinimlerini güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamak amacıyla genelde ağaç malzemeden oluşturulmuş işlevsel, estetik görünümlü kullanım eşyalara mobilya denmektedir. Mobilya, tüm dünya tarafından kullanıldığı için ekonomik açıdan dünyada artış gösteren bir sektördür. Yeşil bina projelerinin yaygınlaşması ile mobilyaların da çevre dostu olması talebinden dolayı iç mekân ürünlerine…

Read more

İHRACATTA BAŞARININ ANAHTARI: KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI

Kurumsal kimlik, bir markanın sahip olduğu imajın ve tanıtımının tüm unsurlarını ifade eder. Bu unsurların bir araya gelmesiyle markanın hedef kitlesiyle ilk buluşma noktası oluşur. İhracat pazarlamasında kurumsal kimlik çalışmalarının önemi büyüktür çünkü bu çalışmalar markanın hedef kitle tarafından nasıl algılandığını ve ne kadar güven verdiğini belirler. Kurumsal kimlik çalışmaları, firmanın tanıtım faaliyetleri açısından büyük…

Read more

İHRACAT YOLUNDA YAPILAN 10 ÖLÜMCÜL HATA: İHRACATINIZI KAYBETMEDEN ÖNCE MUTLAKA OKUYUN!

İhracata atılmak işletmeler için yeni bir pazar fırsatı oluşturabilir. Ancak, yanlış adımlar atarak işletmeler bu fırsatı tersine çevirebilirler. İhracat bir okyanustur, daha önce hiç okyanusta yüzmemiş biri karşılaşabileceği tehlikelerin ve risklerin farkında değildir. Belki de yüzme bile bilmeden okyanusa atlamıştır. İşte derin sularda yapılacak hatalar, işletmelerin hem maddi hem de manevi olarak zarar görmesine neden…

Read more

NİTELİKLİ PAZARLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT -YAZILIM SEKTÖRÜ İHRACATI-

Yazılım ve bilişim sektörü, küresel çapta hızla büyüme gösteren bir sektördür. Katma değeri diğer sektörlere göre daha fazla olan yazılım sektörü, ülke doğal kaynaklarını tüketmeden ve yerli sermaye kullanarak üretim verimliliğini tesis ederek, hizmet ihracatına öncülük etmektedir. Yazılım sektörü, bütün sektörleri ve iş kollarını yakından etkilemektedir. Yazılım sektöründe ihracat; bir ülkede yazılım veya danışmanlık gibi…

Read more

İHRACAT SERÜVENİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: İHRACAT SÜREÇLERİNDE REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK NASIL SAĞLANIR?

İhracat süreçleri her geçen gün daha da karmaşık hale gelmektedir. Küresel rekabetin artması, tedarik zincirlerindeki zorluklar, uluslararası standartlar ve düzenlemeler gibi faktörler, ihracat yapan firmaların karşılaştığı zorlukları arttırmaktadır. Bu nedenle, ihracat yapan firmaların rekabetçi üstünlük sağlamaları bu noktada büyük önem taşımaktadır. Ancak bu rekabetçi üstünlüğün nasıl sağlanacağı konusu firmaların içinden çıkamadığı bir sorun haline dönüşmüştür.…

Read more

NİTELİKLİ PAZARLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT -HİZMET SEKTÖRÜ İHRACATI-

Hizmet, genel olarak bir ihtiyacı karşılamak veya bir amaç için bir faaliyet veya işlemin sunulmasıdır. Mal üretmek veya ticaret yapmak gibi fiziksel ürünlerin aksine, hizmetler genellikle doğrudan insan etkileşimine dayalıdır. Örneğin, restoranlarda yemek servisi, turizm sektöründe rehberlik, sağlık sektöründe tedavi hizmetleri gibi birçok farklı sektörde hizmetler sunulmaktadır. Hizmetler, ekonomik büyümenin önemli bir bileşeni olarak kabul…

Read more

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GERİ DÖNÜŞÜM

Dünyanın sürdürülebilirliğini korumak için temiz bir çevre ve temiz bir gelecek gereklidir. Çevrenin temizliği, içinde yaşayan insanların sorumluluğundadır; bu yüzden iyi bir eğitim, bu bilince ulaşmak için gereklidir. Çünkü çevre kirliliği insanlar için bir tehlike oluşturuyor olsa da aslında bu tehlike yine insanın kendisinden kaynaklanmaktadır. İnsan müdahalesi olmadan nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme gerçekleşmeyecek ve…

Read more

NİTELİKLİ PAZARLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT -MAKİNE İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ İHRACATI-

Makine sanayi; ulaşım, tarım, savunma, lokomotif gibi alanlarda faaliyet gösteren sanayi kolları için, makine imalatını ve bakım ihtiyaçlarını karşılayan endüstri sektörüdür. Makine imalatının gelişmesi, diğer imalat sanayi yan dallarının da gelişmesini etkilemektedir.  Rekabet edilebilir, güçlü bir imalat sanayiye sahip olmak, gelişmiş bir ülke olabilmenin en temel yapı taşıdır. İmalat sanayi içinde de özellikle makine imalat…

Read more

İHRACAT SERÜVENİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: -İHRACATTA SÜREKLİLİĞİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELLER NELERDİR? –

Birçok firma ihracat yapmak, hatta üretim kapasitesinin neredeyse tamamını ihracata ayırmak ister. Sadece bu istek ve arzu ile sürdürülebilir bir ihracat yapmak ne yazık ki yeterli değildir. Global pazarda artan rekabet, sürdürülebilir ihracata giden yolda bir engel teşkil etmektedir. Evet, her firma ihracat yapabilir ama her firma sürdürülebilir ihracat yapamaz. Peki neden Sürdürülebilir İhracat Sağlanamıyor?…

Read more

NİTELİKLİ PAZARLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT -YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜ İHRACATI-

Yenilenebilir Enerji ve Kaynakları Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan, sürekli olarak elde edilen ve bu süreçte herhangi bir üretim sürecine gerek duyulmayan bir enerji türüdür. Yenilenebilir enerji çevreye verilen zararın minimuma düşürülmesi konusunda önemli bir yere sahiptir. Ayrıca ülkeler yenilenebilir enerji sayesinde dışa bağımlılıklarını azaltarak kendi ihtiyaçlarının karşılanmasını, sürdürülebilir bir enerji elde etmeyi sağlar. Kömür, petrol,…

Read more

İHRACAT SERÜVENİ: ÇEKYA – GENEL TEKNİK BİLGİLER ve İHRACAT SAHA OPERASYONU-

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatını hızla artırmaya devam etmektedir. Bu ülkeler arasında, Çekya da Türkiye için önemli bir pazar konumunda bulunmaktadır. Son yıllarda Türkiye’nin Çekya’ ya ihracatı önemli bir ivme kazanarak artmaktadır. Türkiye’nin Çekya’ ya ihracatında, hazır giyim, tekstil, gıda, makine ve otomotiv endüstrisi gibi birçok sektör yer almaktadır. Türkiye’nin Çekya’ ya ihracatı, iki…

Read more

İHRACAT SERÜVENİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: İHRACAT NASIL YAPILIR?

“İhracat Nedir? İhracat Çeşitleri Nelerdir?” başlıklı yazımızda ihracatın detaylarından bahsetmiştik. O yazımızda da görüldüğü üzere, ihracat tanımı ve alt başlıkları ile oldukça geniş bir alandır. Bu okyanusta boğulmamak için ürününüzün satış ve operasyon süreçlerinin titizlikle ve profesyonel bir ekip tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Satış ve operasyon sürecinin profesyonel yönetimi, doğru pazar ve müşteri bulma ve diğer…

Read more

Kurumsal İletişimde Dijital Dönüşüm: Sosyal Medya ve Online İletişim Yöntemleri

Kurumsal iletişimde dijital dönüşüm, son yıllarda hızla dijitalleşen dünyada kurumların daha etkin bir iletişim stratejisi belirlemeleri için önemli bir araç haline gelmiştir. Sosyal medya ve online iletişim yöntemleri, kurumların hedef kitlelerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarını sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmaktadır. Kurumsal iletişimde dijital dönüşümün önemi, özellikle pandemi döneminde daha da belirgin hale gelmiştir.…

Read more

İHRACAT SERÜVENİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: İHRACAT NEDİR? İHRACAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İhracat Nedir? İhracat, bir ülkenin içerisinde üretilen mal veya hizmetlerin döviz cinsinden satışını temsil eden ve bu şekilde ülkeye para akışı sağlayan bir sektördür. İhracat, bir ülkenin dış pazarlarda satılan ürün ve hizmetlerin toplam değeridir. Bu değer, ülkenin dış ticaret dengesinde yer alır ve ekonomik gücün ve rekabet gücünün bir göstergesi olarak kabul edilir. İhracat, ülkedeki üreticilerin ve…

Read more

İHRACAT SERÜVENİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: İHRACAT PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TEMELİ PAZAR ARAŞTIRMASI NEDİR?

Ekonomide pazar; çeşitli malların ve hizmetlerin alış ve satışının yapıldığı yer olarak tanımlanmaktadır. Pazar araştırması, bir ürün veya hizmetin pazar potansiyelini belirlemek, müşteri istek ve beklentilerini anlamak, rekabet avantajlarını keşfetmek, ürün veya hizmetin nasıl sunulması gerektiğine karar vermek ve ürün veya hizmetin pazar performansını izlemek amacıyla yapılan bir araştırmadır. Pazar araştırması, müşteri memnuniyeti, pazar trendleri,…

Read more

İHRACAT SERÜVENİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YURT DIŞI FUARLAR ÖNCESİ VE SONRASI SÜREÇ NASIL İLERLEMELİ?

Yurt dışı fuarları; dünyanın dört bir yanında gerçekleşen, alıcıları ve satıcıları bir araya getiren, ülkelerin uluslararası pazarlama faaliyetlerinde büyük rol oynayan organizasyonlardır. Fuarlar, katılan firmaların ürünlerini, sahada daha geniş müşteri kitlesine ulaştırabilme fırsatı sunar. Masa başından müşteri listelemek yerine, müşteriler ile sahada birebir temas kurabilmek ihracat serüveninde oldukça etkilidir. Yurt dışı fuarları sayesinde firmanın ticari…

Read more

İHRACAT DANIŞMANLIĞI

Danışmanlık; örgütsel amaç ve hedeflere ulaşmak, iş ve yönetimle ilgili problemleri kavramak ve çözmek, yeni fırsatları saptamak ve kavramak, tamamlayıcı değişiklikleri sağlayarak eksiklikleri gidermek, öğrenmeyi sürekli artırmak gibi işlevleri bulunan ve yöneticilere tavsiye verme niteliğinde profesyonel olarak iş gören, bağımsız bir hizmet birimidir. BM Dış Ticaret Danışmanlık ve Proje Geliştirme firması olarak diğer danışmanlık firmalarının…

Read more

GLOBAL PAZARDA YER EDİNMEK İSTEYEN BİR KOBİ İÇİN STRATEJİLER

GLOBAL PAZARDA YER EDİNMEK İSTEYEN BİR KOBİ İÇİN STRATEJİLER GİRİŞ Ülkemizde ilgili mevzuat gereği yıllık 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon TL’ yi aşmayan girişimler Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) olarak tanımlanmaktadır. KOBİ’ler dünyanın gelişmiş veya gelişmekte olan birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de…

Read more

Rusya-Ukrayna Savaşının Türkiye İhracatına Etkisi

Rusya-Ukrayna Savaşının Türkiye İhracatına Etkisi 24 Şubat 2022’de başlayan Ukrayna-Rusya savaşı pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’nin ihracat rakamlarında bir hayli düşüşe sebep olmuştur. Bu yazıda Türkiye’nin savaş döneminde Ukrayna, Rusya ve ihracat yaptığımız baska ülkeler ele alınıp incelenmiştir. Rusya’da Ukrayna’da Türkiye açısından önemli ticaret ortakları. 2021 yılında Rusya ile 5,8 milyar dolarlık ihracat, 29…

Read more

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Üretim ve istihdamı doğrudan ilgilendiren iç içe geçmiş işlem süreçleri bütünüdür. Dahilde İşleme Hariçte İşleme Gümrük Kontrolü Altında İşleme Antrepo Geçici ithalat Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı R.G. yayımlanan «Dahilde İşleme Rejimi Kararı» Gümrük Kanunu Madde 108 – Madde 122 20/12/2006 tarihli ve 26382…

Read more

İHRACAT DEPARTMANI NASIL KURULUR?

Globalleşen ve gelişen dünyada ülkelerin refah seviyelerini yükselten ve geliştiren en önemli ticari faaliyetlerden biri şüphesiz ihracattır. Bu sebeple hızlı ilerleyen ve büyüyen pazar payında yer almak, rekabette üstünlük sağlamak için profesyonel ve nitelikli bir şekilde yönetilen İhracat Departmanı kurmak dünya ticaretinde fark yaratmanızı sağlayacaktır. Peki nitelikli ve profesyonel bir İhracat Departmanı nasıl olmalıdır? 5…

Read more

İHRACAT DANIŞMANLIĞI NEDİR?

İHRACAT DANIŞMANLIĞI NEDİR? Danışmanlık; örgütsel amaç ve hedeflere ulaşmak, iş ve yönetimle ilgili problemleri kavramak ve çözmek, yeni fırsatları saptamak ve kavramak, tamamlayıcı değişiklikleri sağlayarak eksiklikleri gidermek, öğrenmeyi sürekli artırmak gibi işlevleri bulunan ve yöneticilere tavsiye verme niteliğinde profesyonel olarak iş gören, bağımsız bir hizmet birimidir. BM Dış Ticaret Danışmanlık ve Proje Geliştirme Firması İçin İHRACAT…

Read more

1501-1507 SANAYİ DESTEK, KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMLARI 2022 ÇAĞRISI

501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI /2022 ÇAĞRISI Çağrı Gerekçeleri ve Amaçları Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenenprojeler ile firmaların; Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması, güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi, ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, proje…

Read more

SAVUNMA SANAYİ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

SAVUNMA SANAYİ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ÇAĞRI AMACI İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge ve  İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi;…

Read more

RAYLI SİSTEMLER VE BİLEŞENLERİ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

RAYLI SİSTEMLER VE BİLEŞENLERİ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ÇAĞRI AMACI İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge ve  İnovasyon ile Ür-Ge…

Read more

İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ÇAĞRI AMACI İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge ve  İnovasyon ile Ür-Ge…

Read more

İhracat Danışmanı Ne iş Yapar?

İHRACAT DANIŞMANI NE İŞ YAPAR? İhracat Nedir ? Diğer bir ismi ile yurtdışı satış ,bir malın ya da hizmetin ülke sınırları dışına yada serbest bölgelere güncel gümrük yönetmeliği kapsamında belirli bir tutar karşılığında satılmasıdır. Bu işlem her zaman sadece döviz karşılığı olmak zorunda değil. Bartır yöntemi ile de ürünlerinizi yada hizmetlerinizi diğer ülkelere satabilirsiniz. İhracatı…

Read more

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Devlet destekleri, ihracatın en önemli sac ayaklarından biridir. Hatta ihracat desteklerinden yaralanmadan, başarılı bir ihracat yapmak biraz zor olabilir. Çünkü ihracat yaparken 3 tane temel maliyet vardır. Bunlar; ürün, lojistik ve reklam maliyetidir. Bu harcamaların teşviklendirilebildiği bir sistem vardır. Örneğin; 2016 yılında sosyal medya reklamları teşviklendirilmeye başladı yani mevzuatın kapsamına dahil…

Read more

Ürün İhracatı Rehberi 4 – Avrupa Birliği (AB) ‘ye İhracat İzni İçin Belgelerin Hazırlanması

ÜRÜN İHRACATI REHBERİ 4 – AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ‘YE İHRACAT İZNİ İÇİN BELGELERİN HAZIRLANMASI İhracat için hazırlanan belgeler varış ülkesinde -kısmen- ithalat için de hizmet vermektedir. Bu nedenle, hazırlıkları ilgili gereksinimleriyle dikkate almalı ve olması gerektiği gibi ithalatçı olarak alıcınızla uyumlu olmalıdır. Gümrük İçin Hangi Belgeler Hazırlanmalıdır? Öncelikle, Ulusal Gümrük İdarenize Elektronik İhracat Beyannamesi ibraz etmeniz gerekmektedir. Her AB ülkesinin kendi…

Read more

Ürün İhracatı Rehberi 3 – Satışı Hazırlayın ve Nakliyeyi Organize Edin

ÜRÜN İHRACATI REHBERİ 3 – SATIŞI HAZIRLAYIN VE NAKLİYEYİ ORGANİZE EDİN SATIŞI HAZIRLAYIN VE NAKLİYEYİ ORGANİZE EDİN İhracatın eksiksiz gerçekleşebilmesi için nakliye ve satış şartlarının alıcı ve satıcı arasında doğru paylaşılması gerekir. Sağladığımız ihracat danışmanlık hizmeti ile sizlere bu paylaşımı en doğru şekilde sunuyoruz. Yükümlülükler Siz ve Alıcınız Arasında Nasıl Paylaşılıyor? Daha önce belirtildiği gibi, tarafların bir…

Read more

Ürün İhracatı Rehberi 2 – Avrupa Birliği’ndeki İhracat Koşullarını ve Hedef Pazarınızdaki İthalat Gerekliliklerini Kontrol Edin

ÜRÜN İHRACATI REHBERİ 2 – AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ İHRACAT KOŞULLARINI VE HEDEF PAZARINIZDAKİ İTHALAT GEREKLİLİKLERİNİ KONTROL EDİN Ürününüzün ihracatına başlamadan önce bilmeniz gereken bazı gereklilikler ve koşullar olabilir. Nasıl ihracat yapabilirsiniz? Bir ürünü ihraç etmenin birkaç farklı yolu vardır. Örneğin; ihracat pazarınızdaki bir alıcıya doğrudan ihracat yapabilirsiniz. Bu alıcı herhangi bir şirket veya bir tüketici olabilir. Alternatif olarak, özellikle küçük ölçekli…

Read more

Ürün İhracatı Rehberi 1 – Pazar ve Alıcı Bulun

ÜRÜN İHRACATI REHBERİ 1 – PAZAR VE ALICI BULUN ÜRÜN İHRACATI REHBERİ Şirketiniz Avrupa Birliği dışına mal ihraç etmeyi mi planlıyor? Eğer cevabız evet ise; bu bölüm, şirketinizin ihracata hazır olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur ve ihracat sürecinin adımlarını inceler. ÜRÜN İHRACATI’NA DOĞRU 5 ADIM Ürününüzün ihracatına başlamadan önce takip etmeniz gereken 5 önemli adım mevcuttur. Bunlar: Pazar ve…

Read more

İHRACATTA DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ NELERDİR?

İHRACATTA DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ NELERDİR? Ürününüz kadar ürününüzü nasıl pazarladığınız, ürününüzü potansiyel müşterilerinize sunarken hangi argümanlardan faydalandığınız, nasıl konuşlandırdığınız, kimlere hitap ettiğiniz, hangi mecralarda sunduğunuz hayati önem taşır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ve hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte pazarlama dünyası da dijital bir boyut kazandı. İhracata yönelik geliştirilen en önemli dijital pazarlama çözümlerinden biri de B2B pazarlama…

Read more

İHRACAT PAZARLAMASINDA ÜRÜN ADAPTASYONU NEDİR?

İHRACAT PAZARLAMASINDA ÜRÜN ADAPTASYONU NEDİR? Dünya pazarı bünyesinde bir çok farklı milletten, kültürden, etnik kimlikten ve hatta bu grupların içerisinde yer alan kişisel farklılıklara sahip bireyler barındırır. Bu kadar çeşitliliğin, farklı yaşam tarzlarının ve tercihlerin olduğu bir pazarda tek bir ürünü herkesin aynı oranda tercih etmesini sağlamak neredeyse imkansızdır. Bu noktada pazarlama çözümü olarak ürün…

Read more

Pandemi ile beraber dünya genelinde yükselen sektörler hangileridir?

PANDEMİ İLE BERABER DÜNYA GENELİNDE YÜKSELEN SEKTÖRLER HANGİLERİDİR? Son bir buçuk yıldır kişi, sınıf ayırt etmeksizin hayatımızı her anlamda etkileyen Covid-19 pandemisiyle karşı karşıyayız. Günlük yaşantılarımız, kullanımlarımız değişti, bazen kısıtlandık ve hayatımızı eve sığdırmaya çalıştık. Günlük hayatlarımız ihtiyaçlarımız değişirken, kullandığımız, tükettiğimiz, satın aldığımız ürünler, hizmetler de büyük oranda değişti ve bu dönem bazı sektörler için…

Read more

MİKRO İHRACAT DESTEKLERİ NELERDİR?

MİKRO İHRACAT DESTEKLERİ NELERDİR? Mikro İhracat, 300 kg ve 15.000 Euro’ya kadar olan gönderileri kapsayan ihracat türü olarak karşımıza çıkmasının yanısıra temel amacı, küçük işletme ve kobilerin, gümrük işlemleri gereği masraf ve prosedürlerden muaf tutularak, daha kolay ve masrafsız bir şekilde gerekli şartlara uygun sınırlar ile  ihracat işlemleri yapabilmesini sağlamaktır.  Bu bağlamda Ticaret Bakanlığı ve…

Read more

Nitelikli İhracat nedir?

NİTELİKLİ İHRACAT NEDİR? Nitelikli İhracat Bunu farklı şekillerde yorumlamak mümkün. İhracatta nitelik dendiğinde, ürünü istediğimiz şartlarda satmayı düşünebiliriz. Yani müşteri, mal mukabili istiyorken biz peşin olarak satabiliyorsak nitelikli ihracat yaptığımızı söyleyebiliriz. Bunun dışında daha sık kullanılan anlamı şu şekilde: Katma değerli olarak satmak. Yani bir ürünü, rakip firmalar 7 USD’ye satarken biz 7,3 USD’ye satabiliyorsak…

Read more

GTIP Kodu Nedir?

GTIP KODU NEDİR? Bir kodla dünyanın herhangi bir yerinde üretilen herhangi bir ürünü kolayca tanımak ve ilgili ürünü  diğer ürünlerden ayırt etmek mümkün. Ülkemizde GTİP(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) kodu bu işlevi görür ve Gümrük Tarife Cetveli’nde 12’li koda verilen addır. Dünya Gümrük Örgütü tarafından uluslararası bir ticari sınıflandırma sistemi olarak düzenlenen Armonize Sistem, ticarete konu…

Read more

Sürdürülebilir İhracat Nedir?

SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT NEDİR? Doğada var olmak kadar varlığını sürdürebilmek de hayati önem taşımaktadır. İhracat hususunda da devamlılık çok önemlidir. Tek veya birkaç seferlik yapılan, devamlılığı olmayan ihracatın sürdürülebilirliğinden bahsedilemez. Sürdürülebilir ihracat küresel piyasalara satış yaparak, ayakta kalabilmeyi gerektirir. Peki şirketler bunu nasıl sağlayabilir? Şirketlerin elde ettikleri karın yanında satışlarını ve üretkenliklerini arttırması, istihdam yaratarak iş…

Read more

KOSGEB Yeni Teşviklerini Açıkladı

KOSGEB Yeni Teşviklerini Açıkladı YENİ UNICORNLAR KOSGEB’LE DOĞACAK KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, saha çalışmasıyla KOBİ’lerin genel verimlilik ve özellikle enerji verimliliği haritalarını çıkaracaklarını belirterek, KOSGEB’in yeni dönemde cari açığı sıfırlayacak projeler ile verimliliği artıracak projelere destek vermeye odaklanacağını açıkladı. Proje kapsamında Türkiye’nin yeni unicornlarını çıkarmaya da katkı sağlanacak, verimsiz elektrikli motorlarının yenisiyle değiştirilmesinin finansmanının…

Read more

İHRACATA BAŞLAMADAN ÖNCE TAKİP EDİLMESİ GEREKEN ADIMLAR

İHRACATA BAŞLAMADAN ÖNCE TAKİP EDİLMESİ GEREKEN ADIMLAR GİRİŞ Bu çalışmada öncelikle ele alınan firmanın sektöre girmeden önce ve girdikten sonra karşılaşabileceği potansiyel riskler üzerinde durulmuştur. Çalışmamızda, ihracata yeni başlamak isteyen üretici firmalara, pazara girmeden önce karşılaşabilecek tehditlere karşı ne tür önlemler alabileceklerini anlatmak, sektörde tutunmak ve rakiplerden öne çıkmalarını sağlayacak stratejiler oluşturmak ana hedeflerimizdendir. Ayrıca,…

Read more

KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARININ İHRACAT PAZARLAMASINDAKİ YERİ

KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARININ İHRACAT PAZARLAMASINDAKİ YERİ Kurumsal kimlik markaların hedef kitleleri ile sağladığı ilk buluşma noktasıdır. Hedef kitle tarafından alınan ilk izlenim kurumsal kimliktir. Kurumsal kimlik kavramı bir markanın sahip olduğu imajı temsil etmektedir. Firmalar kurumsal kimlikleri ile ne denli bütünleşir ise hedef kitlenin bu firmaya bakış açısı o derece olumlu olacaktır. Kurumsal kimliği oluşturan…

Read more

Pandemi ile İhracatta Neler Değişti?

PANDEMİ İLE İHRACATTA NELER DEĞİŞTİ? Küresel bir salgın olan Covid-19, üretim ve birikim sistemlerini kökten dönüştürmektedir. Salgın öncesi dönemin alışıldık ticari ilişkileri değişmekte, geleneksel tedarik zincirinde aksama ve kopuşlar yaşanmaktadır. Salgının arz ve talep dengesinde yarattığı şok, bir yandan dış ticaret hacminin azalmasına diğer taraftan yenilikçi gelişmelerin kaydedilmesine neden olmaktadır. Covid-19’un Türkiye’nin dış ticareti üzerindeki…

Read more

İHRACATTA DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİ

İHRACATTA DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİ Öncelikle dijital pazarlama nedir buradan başlayalım. Dijital pazarlama, elektronik ortamda ürün ve hizmetinizi tanıtabileceğiniz, günümüz teknoloji dünyasında geleneksel medyaya göre daha avantajlı ve tercih oranı yüksek pazarlama yöntemidir. Günümüzde de aslında en yeni en geliştirilmiş açık pazarlama yöntemidir. Aynı zamanda interaktif pazarlama, online pazarlama, e-marketing ve web pazarlama diye de çeşitli isimlerle anılabilir. Firmaların kendilerini müşterilerine ispat etmeleri ilk olarak, ihracatın ilk cephesi olan…

Read more

İHRACATTA GÜMRÜKLEME SÜREÇLERİ

İHRACATTA GÜMRÜKLEME SÜREÇLERİ Değerli okuyucular bu yazımızda elimize alacağımız konu ihracatta gümrükleme süreçleri. İhracatta gümrükleme süreçleri dışarıdan bakıldığında zor ve karmaşık hatta korkutan bir süreç olarak görülmektedir. Tabii ki çok kolay bir süreç olduğu da söylenemez lakin ihracata yeni başlamış firmalar için iyi bir gümrükleme şirketi ile çalışmak en iyi çözümlerden biridir. Günümüzde de hali…

Read more

İHRACATA İLİŞKİN KURUMLAR VE FONKSİYONLARI NELERDİR?

İHRACATA İLİŞKİN KURUMLAR VE FONKSİYONLARI NELERDİR? Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Ticaret bakanlığı, ülkenin, günün şartlarına uygun bir biçimde, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini yürütmek amacı ile kurulmuş bir bakanlıktır. Yıllık programlar şeklinde Türkiye’nin öngörülen ithalat ve ihracat planlarının yürütülmesinin sorumluluğu Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Ticaret Bakanlığı’nın Görevleri Nelerdir? Dış Ticarete ilişkin ana hedef ve politikaların…

Read more

İhracat yol haritası nedir? Nasıl olmalıdır?

İHRACAT YOL HARİTASI NEDİR? NASIL OLMALIDIR? Yolun başındayken ihracat teferruatlı bir iş olarak görünse de üretim yapan bir şirketin büyümesi ve gelişmesi için olmazsa olmaz bir faaliyettir. İhracat, şirketin hem yeni piyasalara açılmasını sağlamış oluyor, hem de yeni müşteri portfolyolara hitap etmek üzere mevcut ürünlerinin geliştirilmesini destekliyor. Bu da, tabi, şirketin kendini durmadan geliştirmesine ve…

Read more

İhracat Süreçlerinde Yaşanabilecek Dolandırıcılık Türleri

İHRACAT SÜREÇLERİNDE YAŞANABİLECEK DOLANDIRICILIK TÜRLERİ Öncelikle dolandırıcılık; kendinize veya ilgili bir kişiye veya ilgili bir şirkete, mali bir menfaat sağlama ve/veya başka bir kişiye zarar verme niyetiyle bilgi veya mali durumların kötüye kullanımı olarak tanımlanabilir. Dolandırıcılar amaçlarına ulaşmak için hedef kişilerin teknik bilgi eksikliğini ve zayıflıklarını kullanırlar. Teknik bilgi yetersizliğine başta Uluslararası Ticari Kurallar olmak üzere…

Read more

İHRACAT SÜREÇLERİNDE REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK NASIL SAĞLANIR?

İHRACAT SÜREÇLERİNDE REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK NASIL SAĞLANIR? Dış ticaret performansı ve rekabet gücü arasındaki etkileşim bağlamında bakıldığında; artık ülkelerin geleneksel olarak benimsemiş olduğu ihracatta sürdürülebilir bir artış yakalamak, ürün ve pazar çeşitlendirmesinde bulunmak veya var olduğu pazarlarda payını arttırmak şeklinde ortaya çıkan politika hedefleri, günümüzde üretimin küresel anlamda ülkelerin rekabetçi konumlarına göre parçalandığı yapıda yeterli kalmamakta,…

Read more

Türkiye’nin Uluslararası Ticarette En Çok İhracat Yaptığı 10 Ülke ve En fazla İhracat Yapılan Fasıllar

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI TİCARETTE EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI 10 ÜLKE VE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN FASILLAR 2020 yılında ihracatımız pandemi etkisiyle bir önceki yıla göre %6,3 oranında azalarak 169 milyar 514 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz fasıl, 22,1 milyar dolarlık tutar ile Motorlu Kara Taşıtları olmuştur. Söz konusu faslı 16,8 milyar…

Read more

Türkiye’nin Son 5 yıl ihracat rakamları incelendiğinde neden sürdürülebilir ihracat mümkün değil?

TÜRKİYE’NİN SON 5 YIL İHRACAT RAKAMLARI İNCELENDİĞİNDE NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT MÜMKÜN DEĞİL? Türk şirketleri özellikle son beş yıllık döneminde ihracat odaklı bir yaklaşım izlemektedirler. Bu yönelimin temel sebepleri arasında iç pazar dinamiklerinin değişimi ve buna dayanarak işletmelerinin kendini güvene almak adına yeni piyasalara açılma istekleri bulunmaktadır. Ancak, ne yazık ki, aceleci ve fırsatçı yaklaşımlardan dolayı…

Read more

TAŞ KIRMA ELEME SEKTÖRÜNDE İHRACAT RAKAMLARI, FUAR UYGULAMALARI VE YENİ TREND PAZARLAR

TAŞ KIRMA ELEME SEKTÖRÜNDE İHRACAT RAKAMLARI, FUAR UYGULAMALARI VE YENİ TREND PAZARLAR Anadolu Ajansının verilerine göre 2018 itibari ile Türkiye Trinidad ve Tobago, Togo, Burkina Faso, Mauritius, Guyana, Namibya, Surinam, Seyşeller, Antigua ve Barbuda, Honduras, Gabon, Laos, Eritre, Mayotte, Yeni Kaledonya, Belize, Komorlar, Barbados, Cook Adaları, Saint Keats,  Nevis gibi yeni ve az bilinen piyasalar…

Read more

TARIM MAKİNALARI SEKTÖRÜNDE İHRACAT RAKAMLARI VE FUAR UYGULAMALARINDA YENİ TREND PAZARLAR

TARIM MAKİNALARI SEKTÖRÜNDE İHRACAT RAKAMLARI VE FUAR UYGULAMALARINDA YENİ TREND PAZARLAR Tarım makinaları sektöründe 2021 yılı ocak-nisan dönemi ihracatımız, 2020 yılı seviyesine göre yüzde 35,1 artmış ve 441 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Bu verilerle sektörümüz, genel makina ihracat sektörler sıralamasında 22 sektör arasında 5. sırada yer almıştır. Dış ticaret dengesinde ise 2021 yılının ocak-mart döneminde…

Read more

Swot ve ihtiyaç analizine bağlı ihracat yönetimi nasıl sağlanır?

SWOT VE İHTİYAÇ ANALİZİNE BAĞLI İHRACAT YÖNETİMİ NASIL SAĞLANIR? İhracat süreci, işletmenin diğer faaliyetleri gibi, stratejik analizleri gerektiren ve süreç yönetiminin titizlikle yürütülmesine ihtiyaç duyulan süreçlerden biridir. İhracat faaliyetine başlamadan önce muhtemel riskleri ile problemleri öngörebilmek ve çözümlemek adına Swot, Pest ve ihtiyaç analizi gibi stratejik kurum, hedef ürün ve piyasa analizlerinin gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır.…

Read more

MİKRO İHRACAT

MİKRO İHRACAT Mikro İhracat; 15 bin €’dan düşük ve 300 kilogramı geçmeyen ticaret amacıyla yapılmış her türlü yurt dışına satış olarak adlandırılır. Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile yapılan bu ihracat türü KOBİ’ler için büyük avantaj sağlamaktadır. Mikro İhracat yapabilmek için İhracatçılar Birliği’ne üye olmak gerekmemektedir. ETGB Kim Tarafından Hazırlanır? Mikro İhracat beyannamesi ile yapılan…

Read more

İHRACATTA RAKİP ANALİZİ YAPMANIN AMACI VE ÖNEMİ NEDİR

İHRACATTA RAKİP ANALİZİ YAPMANIN AMACI VE ÖNEMİ NEDİR Rekabet analizi, ihracatta yeni stratejiler belirlemek, rakipleri tanıma ve onların önüne geçmek için önemli bir görevi üstlenir ve ihracat firmalarının bu analizleri düzenli olarak yapmaları önemlidir. Rekabet analizi, endüstri ve sektörü tanımak, pazarın ihtiyaçlarını ve durumunu anlamak için de önemlidir. Rakip firmaları araştırdığınızda, pazardaki firmaları da tanımış…

Read more

İHRACAT NASIL YAPILIR?

İHRACAT NASIL YAPILIR? Bir önceki bloğumuzda ihracatın ne olduğundan, çeşitlerinden bahsettik ve ihracat danışmanlığı hizmetinin firmaların ihracat sürecini kolaylaştırdığına değindik. Küçük, orta ve büyük işletmelerin tümü uluslararası alanda genişleme konusunda inanılmaz bir fırsata sahiptir, ancak şirketinizin ihracata hazır olmasını sağlamak için atılması gereken birkaç adım vardır. İhracat danışmanlığı firmanızla nereye ihracat yapacağınıza karar verin Araştırma çok önemlidir.…

Read more

İHRACAT NEDİR? İHRACAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İHRACAT NEDİR? İHRACAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR? İhracat Nedir? Bir ülkenin içerisinde üretilen mal veya hizmetlerin döviz cinsinden satışını temsil eden ihracat, bu şekilde ülkeye para akışı sağlayan bir sektördür. Ülke ekonomisi açısından oldukça önemli olan bu alanda çalışmak dış pazarlara ulaşım ve karlılık açısından oldukça verimlidir. Fakat aynı zamanda fazlasıyla planlı olmayı ve iyi bir fizibilite çalışmasını…

Read more

MARKALAR NEDEN İHRACAT DANIŞMANLIĞINA İHTİYAÇ DUYAR?

MARKALAR NEDEN İHRACAT DANIŞMANLIĞINA İHTİYAÇ DUYAR? İhracat Danışmanlığı’na geçmeden önce danışmanlık kavramına kısaca değinelim. Danışmanlık; bir kişi veya kurumun hizmet verdiği kişi veya kuruluşa uzmanlaştığı alandaki bilgi birikimi ve becerilerini aktarmasıdır. Ülkemizde son yıllarda danışmanlık mantığı daha büyük bir öneme sahip olmaya başladı. Danışmanlık almanın en büyük avantajlarından biri danışmanın ‘işletme körlüğü’ yoktur ve dışarıdan…

Read more

ONLINE TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

ONLINE TUTUNDURMA STRATEJİLERİ İletişim ve teknolojinin çok hızlı ilerlediği küresel dünyada müşteri istek ve ihtiyaçları da bir o kadar değişmektedir. Nüfusun sürekli artıyor olması, ticarete konu olan ürün-hizmet ikamelerinin ve rakiplerinin artıyor olması, dağıtım kanallarının değişmesi, yeni kanalların eklenmesi Tutundurma faaliyetlerini gerekli kılmaktadır. Reklam, Satış Özendirme, Halka İlişkiler, Kişisel Satış, Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karmasını oluşturan…

Read more

İHRACATA BAŞLARKEN YAPILAN HATALAR NELERDİR?

İHRACATA BAŞLARKEN YAPILAN HATALAR NELERDİR? Hedef belirlememek: İhracata başlarken en sık yapılan hata hedef belirlememektir. İhracata başlayacak firmalar, hedef pazarını belirlemek yerine internet üzerinden talepler peşinde koşmayı tercih ediyor. Öncelikli olarak birkaç ülke belirleyip o ülkelere yoğunlaşmak yerine ürün bazında tüm taleplere bakıyorlar. Bu durum, odağın dağılmasına sebep oluyor. Ayrıca her bir ülkenin, ürün ithalatında düzenlemeler farklı…

Read more

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ NEDİR?

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ NEDİR? Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür. KİMLER YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ OLABİLİR? Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az üç yıldır…

Read more

İHRACATTA MARKALAŞMA SÜRECİ

İHRACATTA MARKALAŞMA SÜRECİ Marka Kavramı Nedir? Bruce ve Harvey (2010:5)’in görüşlerine göre, sembol ve işaretlerin de ötesinde, markalar; ilk zamanlarda tüketim malları için ortaya çıkmış bir kavram olsa dahi günümüzde herhangi bir sektör için bağlılık yaratıcı, değer katıcı, büyümenin temel faktörü olan ve firmayı yeniliğe zorlayan adeta ruha sahip bir varlık gibidirler. Marka ve markalaşma…

Read more

PROFORMA FATURA

PROFORMA FATURA Proforma Fatura Nedir? Proforma fatura (satış teklifi), alıcı ile satıcı arasında gerçekleşen anlaşmanın en pratik kanıtıdır. Bu fatura, satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen ve yapılan anlaşma ile ilgili her türlü detay gösteren ön faturadır. Hiçbir mali yükümlülük yaratmamaktadır. Bu fatura karşılığı mal sevkiyatı yapılmaz ve para ödenmez. Amacı Nedir? En önemli amacı, ihracatçının…

Read more

SATIŞ VE PAZARLAMA ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

SATIŞ VE PAZARLAMA ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR? Pazarlama Ürünün seçiminden başlayıp, satış sonrasında müşterinin tekrar ve tekrar satın almasını sağlayacak her türlü faaliyetler bütünü, potansiyel ve mevcut müşterileri mağazaya çekecek her türlü davranıştır. Diğer bir deyişle; kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere fikirlerin, malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama…

Read more

İHRACATTA SÜREKLİLİĞİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELLER NELERDİR?

İHRACATTA SÜREKLİLİĞİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELLER NELERDİR? İhracatta Neden Süreklilik Sağlanamıyor? İhracatta süreklilik birçok etkene bağlıdır. Birçok firma ihracat yapmak istemekte ve bir şekilde başlamaktadır. Fakat ihracat sürekli olmamaktadır. Birkaç yükleme yaptıktan sonra yeni sipariş alınmamaktadır. İhracata başlayan bir firma niye ihracata devam edemez? Zor olan kısım başlamak değil midir? Başladıktan sonra neden gerisi gelmemekte?…

Read more

FİRMALAR İÇİN İHRACAT YAPMANIN FAYDALARI VE RİSKLERİ NELERDİR?

FİRMALAR İÇİN İHRACAT YAPMANIN FAYDALARI VE RİSKLERİ NELERDİR? Bir iş adamı neden ihracat yapmalıdır? İhracat yapmanın firma için faydaları ya da riskleri nelerdir? Satış ve karları artırmak: Eğer firma iç pazarda iyi bir performans gösteriyorsa, yabancı pazarlara girmesi muhtemelen karlılığı artıracaktır. Dünya pazarlarından pay almak: Dış pazarlara açılan firma, rakiplerinin dış pazarlarda pay almak için neler yaptıklarını…

Read more