Devlet Destekleri Danışmanlığı

  1. KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
  2. KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
  3. KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
  4. İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
  5. E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.

Firmanızın ihtiyaç duyduğu hizmet veya ürünler için bize ulaşın